Zorgvuldigheid

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Garagepolis.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele schade als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Garagepolis.nl garandeert niet dat deze website of de server waarop deze beschikbaar wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid.

Bescherming persoonsgegevens

Indien de gebruiker zijn of haar gegevens via deze website achterlaat, zullen deze in overeenstemming met de geldende wetgeving worden beschermd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door Garagepolis.nl om informatie te verstrekken over Garagepolis.nl. Een gebruiker kan te allen tijde door middel van een schriftelijk verzoek bewerkstelligen dat de door hem of haar ingevoerde gegevens worden verwijderd uit het Garagepolis.nl bestand.

Verwijzingen

Verwijzingen en links naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie. Garagepolis.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het (dis)functioneren of de niet beschikbaarheid van de websites van derden en aanvaard ter zake geen aansprakelijkheid. Evenmin is Garagepolis.nl aansprakelijk voor het (dis)functioneren van een link naar een website van een derde. Informatie op de websites van derden binden Garagepolis.nl op geen enkele wijze. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om op een website een koppeling te maken naar de website van Garagepolis.nl. Ook het koppelen van de website van Garagepolis.nl aan andere websites of daarmee vergelijkbare activiteiten zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Garagepolis.nl, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud van) de website van Garagepolis.nl, waaronder mede begrepen het auteursrecht, behoren toe aan Garagepolis.nl tenzij anders aangegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op www.garagepolis.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.